Holltwyr PLC

  • Gwerthiant ffatri holltwyr Fiber Optic PLC

    Gwerthiant ffatri holltwyr Fiber Optic PLC

    Mae holltwr PLC neu holltwr cylched tonnau golau planar yn elfen oddefol sydd â'r canllaw tonnau arbennig wedi'i wneud o silica planar, cwarts neu ddeunyddiau eraill.Fe'i defnyddir i rannu llinyn o signal optegol yn ddau edefyn neu fwy.Yn sicr, rydym hefyd yn darparu holltwr PLC math blwch ABS.Mae'r holltwr ffibr optig yn un o'r dyfeisiau goddefol pwysicaf yn y cyswllt ffibr optegol.Mae Waveguides yn cael eu gwneud gan ddefnyddio lithograffeg ar swbstrad gwydr silica, sy'n caniatáu ar gyfer llwybro canrannau penodol o olau.O ganlyniad, mae holltwyr PLC yn cynnig holltiadau cywir a hyd yn oed heb fawr o golled mewn pecyn effeithlon.Mae'n ddyfais tandem ffibr optegol gyda llawer o derfynellau mewnbwn ac allbwn, yn arbennig o berthnasol i rwydwaith optegol goddefol (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH ac ati) i gysylltu'r MDF a'r offer terfynell ac i ganghennu'r signal optegol.